با مرکز حقوق بین المللی و سرمایه گذاری لاهه جهانی و به روز بمانید

مرکز حقوق بین المللی و سرمایه گذاری لاهه (HCILI)

1 -توصیف و معرفی کلی مرکز

مرکز لاهه برای حقوق بین المللی و سرمایه گذاری با هدف توسعه خدمات و آموزش های حقوقی به صورت شبکه ای در سراسر دنیا و همچنین پیوند حوزه های صنعت، تجارت، فناوری و موسسات آموزشی و پژوهشی با حقوق و پیوند حقوقدانان سراسر دنیا در کشور هلند در شهر لاهه تشکیل گردید. بنیانگذار و مدیر این مرکز هیبت الله نژندی منش می باشد. این مرکز در تلاش است تا ضمن استفاده از حقوقدانان برجسته، خدمات ارزنده، به روز، حرفه ای و کارآمد حقوقی را با قیمتی مناسب در اختیار همه اشخاص ( اعم از حقیقی و حقوقی ) ارایه دهد. دسترسی به روز، آسان و ارزان به خدمات حرفه ای حقوقی در سراسر دنیا شعار مرکز می باشد.

2 -خدمات

مرکز درصدد این است تا طیف متنوعی از خدمات حقوقی را از طریق همکاران خود در بسیاری از کشورها ارایه دهد. همچنین موکلین می توانند امور و موضوعات حقوقی خود در اروپا را از طریق مرکز پیگیری نمایند. مرکز می تواند در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیازهای حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی اروپایی و غیراروپایی را پاسخگو باشد. تا جایی که قوانین ملی و مقررات حقوق بین المللی اجازه دهد مرکز خدمات خود را به مشتریان و موکلین خود ارایه می دهد. پیش بینی سازکار «همکار حقوقی» در کشورهای مختلف می تواند گستره جغرافیایی خدمات مرکز را توسعه دهد. این خدمات می تواند در قالب های زیر باشد: ارایه خدمات حقوقی آموزش های حقوقی انجام داوری و روشهای جایگزین حل اختلاف بطور کلی خدمات فوق می تواند در حوزه های زیر باشد: فعالیت اصلی: داوری و روشهای جایگزین حل اختلاف، موضوعات تجاری، سرمایه گذاری، قراردادهای پیمانکاری، نفت و گاز، ورزش، حمل و نقل، بیمه، فناوری اطالعات و ارتباطی، موضوعات حقوق بین المللی عمومی برای کشورها و سازمان های بین المللی از مهم ترین فعالیت های مرکز می باشند.

3 -بیان فلسفه و هدف مرکز:

هدف اصلی مرکز این است تا ضمن تحصیل منافع اقتصادی عادالنه بتواند مشاوره های حقوقی حرفه های و ماهرانه را در نهایت صداقت به شیوه ای کارآمد، منظم و به موقع به موکالن خود ارایه دهد. مرکز تالش دارد تا به شیوه ای مبتنی بر پاسخگویی و شفافیت به موکلین خود خدمت کند. بطور مسلم تمرکز اصلی مرکز بر جنبه های حقوقی امور موکلین خود می باشد. از مداخله در امور غیر مرتبط و همچنین امور سیاسی خودداری می کند.

4 -بیان ماموریت

ماموریت ما ارایه خدمات حقوقی حرفه ای و مطمئن از سوی حقوقدانان متبحر و برجسته می باشد که می تواند به پیشبرد امور سازمان ها و شرکت ها به شیوه ای پایدار کمک کند. همچنین تالش می شود تا نسبت به دیگر مراکز خدمات حقوقی با کیفیتی بالاتر، به موقع تر و با هزینه کمتر ارایه شود.

5 -بازار هدف:

موضوعات حقوقی در کشورهای مختلف و یا توسط اتباع کشورهای مختلف در این مرکز قابل بررسی و کار می باشد. اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای غیر اروپایی که در اروپا مسایل حقوقی دارند و یا بر عکس می تواند موضوع کار مرکز باشد. مخاطبان اصلی این مرکز شرکت های سرمایه گذاری، بانک ها، شرکت های پیمانکاری، شرکت های حمل و نقل، شرکت های نفت و گاز، شرکت های پتروشیمی، شرکت های چند ملیتی، شرکت های دولتی، سازمان های بین المللی، اتاق های بازرگانی، باشگاههای ورزشی، اشخاص حقیقی، دانشگاه ها، موسسات آموزشی و پژوهشی و دولتها می باشند